Πρακτορεία μοντέλων

ΕπωνυμίαΣτοιχεία επικοινωνίας
CRISTI MODELS AGENCYΑ) Ναυάρχου Νικοδήμου 27, 105 58, Αθήνα, Τηλ.: 210 3235978, 210 3245762, Fax: 210 3244907, email: agency@cristimodels.com, www.cristimodels.com, Β) Επιμενίδου 22, 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, Τηλ.: 2810 229229
FASHION CULTΥπερείδου 5, 105 58, Αθήνα, Τηλ.: 210 3221301, Fax: 210 3228281, e-mail: fashioncult@fashioncult.gr, www.fashioncult.gr
TEAM AGENCYΤσιμισκή 124, 546 21, Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 243742, 2310 244833, Fax: 2310 244833, e-mail: team@teamagency.gr, www.teamagency.gr